Je to tak. I na našem webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho analytiku a v případě tvého souhlasu i cookies pro účely cílení reklamy. Pokud souhlasíš, klikni zde.

cz

Zásady používánia súborov cookie

1. Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, organizačné zložky so sídlom na adrese Praha 8, Karlín, Křížikova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 246 55 121, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 71469 ako správca údajov a prevádzkovateľ tejto webovej stránky, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, a to z dôvodov merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

2. Zber cookies za účelom uvedeným v odst. 1 možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu a umožňuje ho čl. 6 odst.1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (skôr a ďalej iba „Nariadenie“).

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu neumožňuje. Tento režim možno nastaviť v rámci prehliadača, alebo vzniesť námietku proti zberu údajov na základe oprávneného záujmu na kontaktnú adresu party@audiodna.sk.

4. Cookies pre cielené reklamy sú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

5. Zoznam všetkých cookies, ktoré sú na webe zbierané, vrátane upresnenia ich účelu a doby na ktorú sú ukladané, je k dispozícii u prevádzkovateľa. Bude vydaný na základe žiadosti zaslanej na kontaktnú adresu party@audiodna.sk.

6. Zhromaždené cookies súbory sú poskytované týmto ďalším spracovateľom:

  • poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  • poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

  • poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam cz a. s., so sídlom Radlická 2, Praha 5, zapísanej v OR

  • spoločnosťou GREP design, s. r. o., IČ: 27684482, so sídlom Cyrilská 7, Brno 602 00, zapísanej v OR.

7. Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookies pracujú podľa Nariadenia a v súlade s ich zmluvnými podmienkami.

8. Majte na pamäti, že podľa Nariadenia máte právo:

  • požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávajú, prípadne si vyžiadať kópiu,

  • vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,

  • požadovať odstránenie týchto osobných údajov - odstránenie bude vykonané pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami,

  • žiadať prenos osobných údajov spracovaných na základe súhlasu,

  • obrátiť sa na správcu, Úrad na ochranu osobných údajov, alebo súd v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov.